Семинар за развитие на малките земеделски стопанства

ПРСРДнес в гр. Хасково ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Хасково) и Аграрен университет гр. Пловдив. Ще бъдат представени възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

На семинара ас. Крум Христов, Аграрен университет – гр. Пловдив ще запознае фермерите с регистрацията на земеделски стопани, с производствените фактори в земеделието, капиталът и инвестициите, както и със стойността на парите във времето и пазара. Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Хасково ще представят възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г.

Семинарът ще се проведе в гр. Хасково, ул. Сан Стефано № 3, залата на ТО на НТС, ет. 4.

Програма на събитието

 • 09.15 – 09.30 Регистрация на участниците
 • 09.30 – 10.15 Регистрация на земеделски стопани
 • Лектор: ас. Крум Христов, Аграрен университет – гр. Пловдив
 • 10.15 – 11.00 Производствени фактори в земеделието. Капитал
 • Лектор: ас. Крум Христов, Аграрен университет – гр. Пловдив
 • 11.00 – 11.30 Кафе - пауза
 • 11.30 – 12.15 Инвестиции. Стойност на парите във времето. Пазар
 • Лектор: ас. Крум Христов, Аграрен университет – гр. Пловдив
 • 12.15 – 12.45 Представяне на актуални кредитни продукти за земеделски
 • производители - Кредит „Моята Евросубсидия +” и Кредит
 • „Асет Техника” на Интернешънъл Асет Банк АД – клон
 • Хасково
 • 12.45 – 13.30 Възможности за подпомагане на земеделските производители
 • по мерките от ПРСР 2014-2020
 • Лектор: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр.
 • Хасково
 • 13.30 Закриване на семинара

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще разкрие повече от хиляда приемни в страната до края на годината. Чрез тях ще се улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата. От тази година младите фермери и дребните производители ще получават безвъзмездна помощ при изработването на проекти по новата програма за селските райони, припомниха от службата. Чрез приемните всеки фермер ще може на място да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане.

Информация с датите, часовете и местата на провеждане на изнесените приемните ще се актуализира на всеки три месеца. Графикът за периода март-май 2015 г. е публикуван на електронната страница на Министерство на земеделието и храните в рубриката „Актуално“, както и на интернет страницата на НССЗ в рубрика „Обучения и информационни дейности”, подрубрика „Изнесени приемни”.На 10-и март в Хасково експерти от службата и от Аграрния университет в Пловдив ще представят семинар за използване на основните идеи на стратегическо управление за развитие на малките земеделски стопанства.

 • На 11-и март в Свиленград ще има обучение за резитбите на лозови насаждения.
 • На 12-и март в общинската служба по земеделие в град Белица, Благоевградско, и в Якоруда ще има изнесени семинари. 
 • На 13-и март в Ямбол ще има семинар, на който ще бъйдат разяснявани добрите практики при отглеждането на едри и дребни преживни животни.
 • На 14-и март в Плевен експерти от Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт в София ще четат лекции за съвременните аспекти в микотичните заболявания по пчелите.