Развитие на производителността на българското земеделие

ниви, земеделиеДнес бяха представени резултатите от анализа „Развитие на производителността на българското земеделие след приемането на страната в ЕС“, изготвен от експерта по аграрна икономика Николай Вълканов и екип на Институт за пазарна икономика.
 
Членството на България в ЕС промени драстично условията за правене на аграрен бизнес в страната. Основният двигател на тези промени, освен присъединяването към Общия пазар и повишените изисквания към някои сектори, беше Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и нарасналата финансовата подкрепа от държавата под формата на национални доплащания. По данни на НСИ за първите седем години от членството в ЕС (2007-2013 г.) 

в българското селско стопанство са се влели 6,9 млрд. лева под формата на различни субсидии. Тези средства създадоха интерес към отрасъла, какъвто до този момент не беше наблюдаван и какъвто дори реституцията не успя да събуди.
 
Съществен импулс получи пазарът на земеделска земя. Характерът на подпомагането, а именно - на единица площ, стимулира развитието на сектори с относително ниски производствени разходи на декар, което доведе дозначително преструктуриране в рамките на отрасъла. Доходите в селското стопанство като цяло нараснаха, но се увеличиха и общите разходи за производство.
 
Целта на настоящото изследване е да проследи как се развива производителността в селското стопанство на страната след влизането ѝ в ЕС и в контекста на все по-големите по размер средства, отделяни на отрасъла. 
 
източник: http://www.nsm.bg/