Обнародвани промени

Уважаеми бенефициенти,

В Държавен вестник брой 28 от 06.04.2012 год. са обнародвани промени в Наредбите касаещи кандидатстването по:

Тези изменения са в съответствие с промените в Закона за обществените поръчки, което налага промяна в Заявленията за кандидатстване. Можете да изтеглите съответното променено Заявление за кандидатстване в разделите за съответната мярка на сайта ни.

Прилагаме и Държавен вестник брой 28 от 06.04.2012 год.