МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ПОДХОДА ЛИДЕР

Изпълнителният директор на Местната инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” Лучко Македонски участва в Международен семинар за прилагането на подхода ЛИДЕР, който се проведе във Варна от 09 до 11 юни.

Проявата беше организирана от Министерство на земеделието и храните в сътрудничество с екипа на ЗУ на Национална селска мрежа.

Освен представители на Местни инициативни групи, в семинара участваха и представители на Управляващите органи на програмите за развитие на селските райони, на Разплащателните агенции, на ЛИДЕР асоциациите.

Участниците представляват заинтересованите страни в развитието на селските райони в България, Румъния, Германия, Франция и Унгария.

Международният форум послужи за обмяна на информация за изпълнението на подхода ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013 г. и за споделяне на виждания за относно подготовката на Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) през периода 2014 – 2020 г.