УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ПРОЕКТИ

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" информира, че след сключено Допълнително споразумение с МЗХ и ДФ - "Земеделие" - РА с номер РД - 50/147 от 21.12.2013г. се удължава срока за договаряне на проекти по Стратегията за местно развитие. Крайният срок за сключване на договори с получатели на финансова помощ за финансовите средства по Стратегията за местно развитие се удължава до одобряване на ПРСР  за периода 2014-2020г. от Европейската комисия, но не по - късно от 30.06.2013г.