МИГ генерират пари от ЕС и са шанс за селските райони

Интервю с изпълнителния директор на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" публикувано в  Агенция БГНЕС - http://video.bgnes.com/view/57705

Абревиатурата МИГ не е само прочутите съветски и руски военни самолети. МИГ е също и местна инициативна група. Това е една структура в ЕС, която е много популярна в другите страни членки, но не и у нас. А тя работи, включително и у нас. За нея пред БГНЕС разказва Лучко Македонски, който оглавява една такава група, обхващаща общините Панагюрище-Стрелча-Лесичово. Местните инициативни групи са структура, която е изключително непозната у нас. А те са много важни и вършат много важна работа. По принцип те са създадени по-така наречения подход Лидер, който Еврокомисията започва да прилага през 1990-та година, като една пилотна инициатива. Да обясня с няколко думи какво представлява МИГ. По принцип дава се възможност на една местна общност, която живее на определена територия да види кои са й проблемите и й се дават средства да реши тези проблеми - било в инфраструктурата, било в земеделието. Но по принцип става въпрос за селските райони в Европа. 

След като инициативата стартира през 1990-та година, се вижда в края на периода 1995-та година, че тя действа, и то много успешно. Способства за развитието на териториите на селските райони. Евросъюзът решава, че трябва да продължи тази инициатива, да дава възможност на общностите да решават своите проблеми и през 1995 до 2007 година прилага още няколко пъти този подход. От 2007 година България също започва прилагането на подхода Лидер, разказва Македонски. Няколко думи за подхода. Той има 7 характеристики, от които най-важна са, че е подход отдолу нагоре. Проблемите се решават отдолу нагоре - тоест местната общност казва какво иска да се случи и се дават средства и възможност да го направи. Това е основната характеристика на подхода. Втората основна характеристика е така наречената стратегия за местно развитие, която всяка общност разработва за периода на действие на подхода, в която се описват съответно приоритетите, прави се анализ на проблемите, описват се целите, разписва се бюджетът, или как да се харчат парите. И третият проблем е, че някой трябва да бъде отговорен за изразходването на тези средства. Този отговорен фактор са местните инициативна групи. В различните страни в Европа те са образувани и организирани по различен начин. У нас те са регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Като според европейските регламенти в тези групи трябва задължително да участват публичните местни власти, бизнеса сектора и неправителствения сектор. Това са трите прослойки на местното общество. По този начин се дава възможност властите да се контролират и регулират в отношенията. Едно от основните изисквания е никой от трите участващи в групата да не превишава 40 процента дялово участие в общото събрание, което е колективният орган на МИГ. В управителен съвет на тази МИГ също се спазва този паритет. В Европа има над 3500 местни инициативни групи, те са в селските райони. Според регламентите на ЕС специално за България МИГ може да обхваща територия с население от 10 000 до 150 000 души, добавя събеседникът. Едно от условията е територията да има непрекъснати граници. В България в момента има действащи 35 такива групи. Вече привършваме реализирането на стратегията за развитие на всички такива групи, като крайният срок е 30 септември тази година. У нас тези групи разполагат с 3 млн. лева, които да изразходват в зависимост от разписаните приоритети и цели на стратегията на своята територия. Разпределението на тези група на нашата територия все още е значително малко в сравнение с други страни от ЕС - в сравнение примерно с една Испания, в която над 90% от територията е покрита от такива групи. В България 35-те групи покриват 30 процента от територията на страната. Най-голяма е концентрацията на тези групи в Южен централен регион - в него има около 11 групи. Северозападна България отново изостава, там те са една или две, повечето са в Южна България. В новия програмен период 2014-2020 година е предвидено съгласно стратегията за развитие на селските райони местните инициативна групи да бъдат 60 на брой. Действащите в момента групи, спазвайки принципа за конкурентност на ЕС, ще се явяват отново на конкурс. Новите групи също се явяват на конкурс. Нашата група се състои от три общини - Панагюрище, Стрелча и Лесичово. Населението е около 37 000 души, около 1000 квадратни километра е цялата територия, на която действа групата в трите общини. Основните приоритет на стратегията е развитието на туризма, в това отношение потенциалът на територията ни е много сериозен, както и към развитието на розопроизводството и винопроизводството. С това се характеризира наша територия. Имаме бюджет от около 3 милиона и сто хиляди лева за целия период. Всъщност ние стартирахме дейността си през 2011 година, впрочем всички трупи в България стартираха тогава, като до 30 септември тази година трябваше, грубо казано, да реализираме средствата. Стратегията ни е насочена в доста сфери, подпомагаме и други дейности на територията ни, всякакъв вид земеделска дейност, преработвателна промишленост, горския сектор, всякакъв бизнес, както и общините и неправителствените организации за развитието на инфраструктурата. Естествено, финансираме малки по обем проекти, като финансирането става на конкурсен принцип. Дават се проекти, ние ги разглеждаме и проектите се състезават, поясни ръководителят на групата. Бюджетът на групите и на подхода Лидер през 2007-2013 година беше част от програмата на ЕС за развитие на селските райони. Финансирането е от Европейския фонд за развитие на селските райони, от Европейския земеделски фонд. Средствата идват от Европа, те са строго определени. Бюджетът на целия подход Лидер беше 2,5 процента от бюджета на цялата програма за развитие на селските райони. Подходът Лидер и това, което се случи в България през последните години, се оценява много добре от Еврокомисията и през 2014-2020 година бюджетът ще е вече 5 процента - тоест увеличава се двойно. Тоест този подход работи. Ние не може да генерираме кой знай колко работни места, все пак имаме бюджет от три милиона лева, като две трети от него е насочен към частния сектор, а една трета - към публичния сектор. В самата наша стратегия бяхме заложили разкриването на 40-50 работни места. Все още имаме два месеца до финализиране на процеса и смятам, че ще изпълним този показател. Ние сме единствена група, която прие най-голям брой проектни предложения – 106. Другото, с което много се гордеем, е, че успяхме първи в България да подпишем договор по Лидер - така се случи. Това стана 2012 година. Успяхме да договорим бюджета си на 98 процента. Малко програми в България, включително оперативните, могат да се похвалят с такова договаряне. Тук мога да кажа от името на другите инициативни групи, че повечето от тях са договорили бюджети над 80 процента. Няма група в страната, която да е договорила по-малко. Договореност означава, че средства са осигурени. Друг е въпросът, колко от тях ще бъдат усвоени, трябва да изчакаме 30 септември. Механизмът е такъв, че се случват много неща - някои от бенефициентите се отказват поради дългите процедури, проблеми с банките, които не отпускат кредити, макар че ние се стараем да ги подпомагаме и в тази сфера, да им намираме банки, които да финансират техните проекти. Всъщност това е и наше задължение. Като местна инициативна група нашето задължение е от самото начало първо да разясним на хората, да проведем една много сериозна информационна кампания на територията си. След това да ги убедим, че могат да вземат европейки пари. И аз винаги съм казвал, че парите по Лидер са парите, които се усещат най-добре, най-конкретно. Защото всичко се вижда, всичко се случва на една територия, в едно общество, което вижда и участва в процеса. След това да им помагаме при писането на проектните предложения, при изпълнението, при отчитането - това е ролята на една местна инициативна група. ЕС даде възможност на всяка една от страните членки да прилага вече нов подход в рамките на подхода Лидер. Той се нарича "Местно развитие, водено от общностите". Тоест ако досега средствата идваха само от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сега се дава възможност да се ползват средства и по другите оперативни програми - иновации и конкурентноспособност, наука и образование, околна среда, човешки ресурси. Дава се възможност МИГ да се превърнат в едни местни агенции за развитие. И една стратегия в следващия програмен период може да стигне бюджет от 6-7 милиона лева. Това вече е много сериозен ресурс за такъв тип територия като нашата. Основната трудност, която срещнахме при стартиране на процеса, беше да убедим хората, че нещо може да се случи. Просто не вярваха. Прословутият негативизъм на населението, на българина. Трудно намирахме бенефициенти, които да кандидатстват. Казвахме парите са тук, парите са ваши, просто трябва да спазвате законно установената процедура, за да ги вземете. Елате, ние ще ви помагаме. Не вярваха. Ние организирахме през трите години 6 покани, на които поканихме хората да кандидатстват. На първата и втората покана беше доста трудно. След това обаче, след като видяха, че нещата наистина се случват, сами започнаха да идват. Ние всъщност стартирахме дейността си през 2006-та година и в този смисъл имахме предимство пред другите групи в страната. Тоест бяхме запознати с този подход с помощта на швейцарската Агенция за развитие и сътрудничество, направихме няколко пилотни проекта, създадохме местна инициативна група и по принцип подхода на лидер на нашата територия беше познат. На първа покана имахме 25 проекти предложения, докато имаме групи в страната с по едно-две проектни предложения. Докато накрая вече не стигаше бюджета. Просто хората повярваха и това всъщност беше най-голямата трудност. Втората трудност идваше от това, че нормативната уредба не беше усъвършенствана. Ние си имаме правила и наредби, по които работим, но все пак това беше нещо, което се прилага за пръв път. Докато намерим верния път, доста се лутахме заедно с управляващите органи, с държавния фонд "Земеделие". Но последните две-три години се заработи както трябва. И не последно място - финансирането, банките. Банките не бяха запознати, както и много хора в България не бяха запознати с подхода Лидер. Не им беше ясен механизмът, имахме много разговори на най-високо ниво с централите на банките, докато ги убедим, че си струва. В момента и там успяхме да пробием. Много от банките вече сами ни търсят. Друго характерно за подхода е сътрудничеството и работата в мрежа. Доста контакти са създадени с други местни инициативни групи, осъществихме контакти с наши колеги в Европа, да обменим опит, да внесем иновации, да създадем съвместни проекти за международно сътрудничество. Нашата група установи много добри контактни с 11 местни инициативни групи в Италия, една група във Франция и една в Естония. Като резултат от тези контакти ни предстои реализация на два международни проекта, единият в сферата на туризма. Вторият е в областта на местните храни, на земеделието. Идеята на втория проект е ние да промотираме от наша страна производството на розово масло и вино в Италия, а от тях страна, тъй като те се намират областта Пулия и са известни много с производството на вино, да дойдат и да ни научат как се прави биологично вино. Беше планирано и съвместно изложение, ще участваме в тяхното изложение и ще покажем наши местни продукти. Възникнаха идеи за два проекта. Единият е с френската група, който е областта на земеделието, и цели да видим и да сравним регулаторните режими на застрояване в земеделските земи - как е при тях, как е при нас, как да избегнем грешките и накрая да направим предложение за промяна на нормативната уредба в полза на земеделските производители. Последният проект, който предстои да се реализира, е в областта на културния обмен между нашите територии и три общини в Естония. Идеята да популяризира нашето фолклорно и културно наследство на тяхна територия и тяхното на нашата територия. Да се установят културни връзки между двете територии, сподели накрая Лучко Македонски. /БГНЕС София / България