ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ

От 18.06.2021 до 21.06.2021 г. по инициатива на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“, в сътрудничество с Националната асоциация на доброволците в Република България и финансовата подкрепа на благотворителната организация „Ангели за България“, обединяваща над 5000 българи, работещи в чужбина, бяха раздадени 90 пакета с хранителни продукти от първа необходимост на нуждаещи се самотни възрастни хора и хора в неравностойно положение.

Акцията обхвана живеещи във всички населени места от територията на трите общини - Панагюрище, Стрелча и Лесичово. В съответствие с една от основните задачи на МИГ да популяризира и промотира производството на местни продукти, в хранителните пакети бяха включени и традиционни за територията селскостопански продукти и храни, произведени от предприятия на територията на трите общини, като по този начин се стимулираха местните икономики да съхранят и запазят традициите си.

Екипът на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ благодари на членовете на благотворителната организация на българите в чужбина „Ангели за България“ за финансовата подкрепа, активистите от Националната асоциация на доброволците в Република България за партньорството и местните жители, които оказаха съдействие и направиха възможно достигането на хранителните пакети до наистина нуждаещите се самотни възрастни хора и хора в неравностойно положение.

Освен хранителните продукти МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ се надява, че чрез тази своя инициатива е доставил на нуждаещите се хора и малко топлина и вяра в добрината и съпричастността на всички българи, независимо от това къде живеят – в България или в чужбина.