Втора среща по проект “Stay rural and successful in the digital era-DiGiRur“

Еръзъм +

На 08.07.2022 в Атина, Гърция се проведе втората среща по проект “Stay rural and successful in the digital era-DiGiRur“,

финансиран по програма Еразъм+, в която взеха участие представители на всички партньорски организации по проекта.

На срещата беше дискутирано свършеното до момента от всеки един партньор, както и насоки за бъдещата съвместна работа по дейностите по проекта.

Всеки партньор направи резюме на проведените местни събития със заинтересованите страни,

представи изводите и заключенията, до които са стигнали по време на събития и бъдещите съвместни действия.

Срещата продължи с представяне на следващите дейности по проекта, а именно разработване на онлайн платформата за обучение,

както и към разработване на обучителните материали, свързани с младежкото предприемачество.

Тези материали ще бъдат конструирани в 5 модула:

Модул 1 – Уеб-базирани услуги: Въведение в уеб дизайна, как да се създаде проста уеб страница, използване на социални медии за популяризиране на бизнеса

Модул 2 - Електронна търговия: електронни магазини, големи платформи за електронна търговия и как да популяризирате своите продукти/услуги, персонализирани/тематични/местни платформи за електронна търговия

Модул 3 - Дигитален маркетинг и международни клиенти

Модул 4 - Маркетинг и принципи на управление

Модул 5 - Данни за новия капитал: Извличане на данни, събиране на данни и анализи за целеви маркетинг и анализ на пазара

На 27.07.2022 ще се проведе и международното онлайн събитие с представители на заинтересованите страни от всички страни,

на което ще бъдат обсъдени основните проблеми и липси, които трябва да бъдат обхванати при разработване на образователните ресурси,

така че да се отговори на нуждите на младежите от всички партньорски страни.